KERKDIENSTEN IN EN ROND ARKEL


PROTESTANTSE KERK NEDERLAND

Koepelkerk
Kerkeind 29
4241 XC  ARKEL

Kerkdiensten iedere zondag om 10.00 uur
Voorganger: Ds Anneke Lodewijk

(Meer info: www.koepelkerkarkel.nl)


Grote Kerk
Groenmarkt 7
4201 EE  GORINCHEM

Kerkdiensten iedere zondag om 09.30 uur


Exodus Kerk
Mollenburgseweg 15
4205 HB  GORINCHEM

Kerkdiensten iedere zondag om 16.45 uur

(Meer info: www.pkngorinchem.nl)

 

N.B. De opnames van de PKN kerkdiensten in Gorinchem zijn ook via internet te beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 


ROOMS KATHOLIEK

St. Franciscuskerk
Dr. Dreeslaan 10
4241 CJ  ARKEL

Eucharistieviering: Eerste zondag van de maand om 10.00 uur.

Voorganger: Priester Vlaming


Parochiekerk
Wijnkoperstraat
4204 HK  GORINCHEM

Eurcharistieviering: Iedere zondag om 10.00 uur.

Voorganger: Pastoor De Jong

(Meer info: www.rkgorinchem.nl)

WSV De Gors, Rietveld 1, 4241 EB  ARKEL – TEL. 0183 564036