GESCHIEDENIS


De vereniging werd op 10 maart 1972 opgericht en kreeg de naam ‘De Gors’ (afgeleid van ‘De Rietgors’, zoals het stuk buitendijks land heet waarvan de haven deel uitmaakt).


In 1974 werd gestart met de bouw van de haven. Vele leden hebben de helpende hand geboden om de 500 palen te slaan en de haven verder in te richten, met als resultaat dat op 31 augustus 1974 de haven officieel in gebruik kon worden genomen.


Vooral door de grote mate van zelfwerkzaamheid van de leden werden in de loop der jaren naast het jaarlijkse onderhoud, nog een flink aantal grote projecten tot stand gebracht, te weten:

– bouw van een kraan voor het uit het water halen van kleine schepen
– de bouw van het toiletgebouw “’t Gemak”
– de heicat, een vlot waarmee we zelf palen kunnen trekken en slaan
– het milieuhok voor de opslag van KCA
– elektra op de steigers
– aanleg afspuitplaats en het asfalteren van de parkeerplaats
– het graven (en later vergroten) van de roeibotenhaven
– de bouw van een havenkantoor en het clubhuis “’t Baken”
– de bouw van de werkplaats “’t Ruim”
– damwand renovaties
– herbouw toiletgebouw ’t Gemak
– aanleg WIFI


In 1985 werd het havencomplex geheel ons eigendom. Om ons bezit in goede staat te houden is inmiddels de haven in 4 fases gerenoveerd en gemoderniseerd.


Tevens is in de winter van 2015/2016 de grote haven uitgebaggerd en de T-steiger gerenoveerd en van een kunststof anti-slip loopvlak voorzien.

WSV De Gors, Rietveld 1, 4241 EB  ARKEL – TEL. 0183 564036